Fler rubriker och beskrivningsrader i Google Ads

Google Ads har nyligen släppt ytterligare en rubrikrad och beskrivningsrad för deras annonser i sökmotorn. Det innebär att det nu finns ytterligare en möjlighet för att göra annonserna mer informativa för potentiella kunder.

Genom att göra annonserna mer informativa på rätt sätt med rätt sökord leder till mer relevanta annonser som i sin tur leder till en högre konverteringsgrad.

Den nya uppdateringen innebär att du nu kan använda tre stycken rubriker och två stycken beskrivningar. Rubriken kommer precis som tidigare att kunna innehålla upp till 30 tecken. Google har utökat antal tecken för beskrivningstexten som numera är 90 tecken.

Rubrik 3 visas efter Rubrik 2 högst upp i annonsen och kan bestå av upp till 30 tecken. Den avgränsas från Rubrik 2 med ett streck ( | ), och på mobila enheter kan den fortsätta på andra raden i annonsen. Rubrik 3 visas inte alltid.

Rubrikerna och andra delar av annonsen (inklusive tillägg) kan visas i olika konfigurationer beroende på vilken enhet som används samt när Google Ads bedömer att det kan förbättra ditt annonsresultat.

Beskrivningen av annonsen visas under visningsadressen och kan bestå av upp till 90 tecken. Beskrivning 2 visas inte alltid.

Beskrivningen och andra delar av annonsen (inklusive tillägg) kan visas i olika konfigurationer beroende på vilken enhet som används samt när Google Ads bedömer att det kan förbättra ditt annonsresultat.

Under 2016 så var annonserna helt annorlunda, då arbetade man istället med vad man kallade 25-35-35 annonser. En rubrik med 25 tecken och två beskrivningsrader med 35 tecken vardera.

Därefter så uppdaterades Google AdWords (numera Google Ads) och man hade istället två rubrikrader med upp till 30 tecken vardera och en beskrivningstext med upp till 80 tecken.

Här hittar du fler tips och inspiration kring Google Ads och Sökmarknadsföring.

Vi kan förvänta oss att Google fortsätter komma med nya intressanta uppdateringar av Google Ads för att optimera upplevelsen dels för annonsörer men även för användarna.

Vill du lära dig mer om hur du kan öka lönsamheten i ditt Google Ads-konto så kan du läsa artikeln Fyra tips för att öka lönsamheten i ditt Google Ads-konto på LinkedIn.

Relaterade artiklar: