Kommunikationsarbetet är inte längre bara en fråga för marknadsavdelningen

När den yngre generationen tar plats i beslutsfattande positioner kommer den digitala kommunikationen att bli allt mer viktigare i flera delar av organisationen.

Det innebär även att säljarnas roll förändras och kommunikationen behöver även bedrivas i sociala medier, där Internet idag utgör den viktigaste informationskällan för svenskarna, som nu gått om TV (Svenskarna och Internet, 2016).

Företag som inte utbildar sin säljorganisation kring sociala medier riskerar att inte kunna påverka kunderna i tillräckligt stor utsträckning och kan komma för sent in i kundens köpprocess om kunden valt att göra en större del av sin research på egen hand i digitala kanaler.

Vår VD Johan Åberg bloggar på LinkedIn om vikten av att säljorganisationen tillämpar en kundfokuserad kommunikation i sociala medier.

Läs inlägget här

Relaterade artiklar: