Få bättre resultat av Social selling – en checklista för dig som VD och försäljningschef

social selling

Vad är Social Selling?

Social Selling handlar om att använda sociala nätverk som exempelvis LinkedIn i säljarbetet.

Genom att din säljorganisation lär sig hur de kan använda sociala nätverk för att komma i kontakt med fler potentiella kunder så skapar de bättre förutsättningar för att öka sin försäljning.

Frågor att ställa kring ert arbete med Social Selling

I den här artikeln tipsar vi om några frågor som du som VD eller försäljningschef kan ställa dig för att försäkra dig om att er säljorganisation drar så stor nytta av sociala nätverk i sitt säljarbete som möjligt.

 • Finns det en uttalad strategi för hur vår säljorganisation ska arbeta med digitala kanaler i sitt säljarbete?
 • Har vår säljorganisation fått professionell utbildning kring hur de kan integrera kanaler som LinkedIn i sitt säljarbete?
 • Har samtliga personer i organisationen som har kundkontakt utformat sina profiler på LinkedIn på ett professionellt sätt som tilltalar våra potentiella kunder?
 • Följer vi regelbundet upp aktiviteten (läs mer om Social Selling Index) och resultatet av säljorganisationens digitala närvaro?
 • Har vår säljorganisation kunskap kring hur de kan prospektera och ta kontakt med potentiella kunder i sociala medier?
 • Har vi en kommuniktionsplan på individnivå? Vilket innehåll ska våra säljare dela med sig av i sociala medier för att bygga förtroende hos potentiella kunder?

VD:ns eller försäljningschefens checklista för framgångsrik Social Selling

Här är tio punkter som ni bör ha koll på för att lyckas med Social Selling.

 1. Det finns en genomarbetad plan för hur säljorganisationen ska använda sociala medier i sitt säljarbete. Planen är kommunicerad och förankrad i säljorganisationen.
 2. Det finns en plan för hur vi ska följa upp aktiviteten och resultatet av vårt Social Selling-arbete.
 3. Samtliga säljare har genomgått utbildning i Social Selling och förstår vilken nytta de kan ha av sociala medier i sitt säljarbete.
 4. Våra säljare har en professionell profil på LinkedIn som attraherar potentiella kunder.
 5. Vår säljorganisation har sedermera kompetens kring hur de prospekterar och tar proaktiv kontakt med potentiella kunder genom exempelvis LinkedIn.
 6. Det finns en kommunikationsplan och sälj- och marknadsavdelningen har ett nära samarbete för att för att förse säljarna med innehåll som de kan dela i sociala medier.
 7. Vår säljorganisation har kunskap kring vilka digitala verktyg som underlättar och effektiviserar arbetet med Social Selling.
 8. Social Selling finns med på agendan och i övergripande planer för att säkerställa att arbetssättet implementeras i organisationen.
 9. Säljarna avsätter regelbundet tid för sina aktiviteter på exempelvis LinkedIn.
 10. Det finns en plan för hur säljorganisationen kan utbyta erfarenheter kring Social Selling för att samtliga säljare kontinuerligt ska bli bättre.

Relaterade artiklar: