Tre sätt att använda Google Analytics för att utvärdera din digitala annonsering

I den här artikeln förklarar vi hur du kan använda statistikverktyget Google Analytics för att förbättra din annonsering i kanaler som Facebook, LinkedIn och Google. 

Om ditt företag inte följer upp er annonsering i sociala medier och andra digitala kanaler och utvärderar hur olika kanaler presterar finns det stor risk för att ni spenderar massor av pengar på annonsering som inte ger något resultat.

För att få maximal effekt av företagets digitala annonsering är det också viktigt att förstå hur olika annonsmetoder används beroende på var kunden befinner sig i köpprocessen och inte enbart förlita sig på exempelvis sökordsannonsering.

Mät målen på din webbplats

Att mäta de målsättningar som finns på din webbplats, s.k. spårningskonvertering, är grunden i din analys.

Spårningskonvertering ger dig möjlighet att utvärdera dina digitala marknadsaktiviteter. I ovanstående exempel kan du utläsa att Google (organisk trafik och betald trafik) står för nästan 80 % av målen.

Det är således en viktig kanal att fokusera på i exemplet ovan.

Utvärdera trafik från olika enheter

Den mobila trafiken fortsätter generellt att öka men tenderar i många fall vara av sämre kvalitet än trafik från vanliga datorer.

Använd vyn under Förvärv -> Mobilt. Den röda rutan visar konverteringsgraden, dvs. förhållandet mellan antal besök och antal konverteringar.

Denna vyn ger sidägaren i det här exemplet informationen att besökare från vanliga datorer konverterar oftare än de som besöker webbplatsen från en mobil enhet.

I det här exemplet är det ett problem för sidägaren eftersom det sker fler besök från mobila enheter (50 %) än från datorer (36 %).

Slutsatsen av ovanstående information är att ägaren behöver underlätta för de mobila besökarna att genomföra ett köp.

Samtidigt bör sidägaren prioritera trafik från datorer, då det är högre sannolikhet att dessa gör ett köp, exempelvis genom att justera bud för mobila enheter i Google AdWords.

Utvärdera olika kanaler per enhetskategori

För att få en bättre uppfattning om kvaliteten på trafiken från olika kanaler efter enheter kan ni använda vyn under Förvärv -> All trafik och använda sekundär dimension “enhetskategori“. Välj kanal genom att använda sökfunktionen och ange exempelvis “Facebook” eller “LinkedIn”.

I det här exemplet används ingen konverteringsspårning men informationen berättar för oss att kvaliteten från mobil trafik från Facebook är betydligt sämre än trafik från datorer.

Sidägaren kan använda informationen för att utesluta mobil trafik när de annonserar på Facebook och fokusera på trafik med högre sannolikhet att spendera mer tid på webbplatsen.

Kom ihåg att Facebooks funktion “marknadsför inlägg” använder samtliga tillgängliga placeringsalternativ och att du behöver skapa annonsen manuellt för att kunna utesluta mobila enheter.

Lycka till!

Relaterade artiklar: