Om kunden

Bona är experten på renovering, underhåll och golvvård för trägolv. Bolaget bildades 1919 och omsätter idag över 2 miljarder kronor.

Behov

Företaget var i behov av en strategi och ökad kompetens kring hur Facebook kunde användas som marknadsföringskanal i samtliga europeiska länder där Bona riktar sig till konsumentmarknaden.

Lösning

Vi genomförde en workshop på plats hos kunden tillsammans med redaktörer från de olika länderna som resulterade i en strategi för hur företaget kunde arbeta med sin närvaro på Facebook i samtliga länder.

I nästa steg genomförde vi utbildning för samtliga redaktörer och hjälpte Bona löpande med att genomföra strategin.

Resultat

Arbetet lade grunden för Bonas närvaro på Facebook och samtliga redaktörer fick ökad kompetens kring hur de kan arbeta framgångsrikt med kanalen. Idag finns företaget representerat med 14 olika Facebook-sidor på den europeiska marknaden som varje månad når ut till över 40 000 personer.

Så säger kunden om vårt samarbete

“Vi har valt att anlita Nivide vid flera tillfällen och har ett långt samarbete med dem kring vår närvaro på Facebook. De har bl.a. bidragit med strategiarbete, föreläsningar, utbildningar och operativt arbete kring våra Facebook-sidor i hela Europa. De har bidragit med kunskap till samtliga våra redaktörer och skapat en förståelse för hur Facebook kan användas som marknadsföringskanal. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och känner en stor tillit till deras kompetens kring Facebook.”

Jessica Nissander, Marketing Specialist Retail, Bona AB