Om uppdraget

Rebel Walls tillverkar och säljer fototapeter i hela världen. Vi fick förmånen att hjälpa dem att annonsera i Google till den svenska marknaden i syfte att öka kundbesöken till deras webbplats och därigenom öka försäljningen.

Lösning

Vi skapade ett komplett annonskonto med sökordskampanjer för Rebel Walls som riktade sig till den svenska marknaden. Genom att strukturera kontot på ett optimalt sätt utifrån kundens webbplatsstruktur kunde vi snabbt få upp en hög klickfrekvens på annonserna.

Vi skapade även Shopping- och remarketing-kampanjer för att nå kunderna på andra sätt och för att täcka in en större del av köpresan.

Vi har kontinuerligt haft avstämningar med kunden för att diskutera annonseringen och för att gemensamt hitta sätt att förbättra denna.

Resultat

Sedan samarbetet påbörjades har annonseringen genererat över en halv miljon kronor i försäljning för Rebel Walls. Annonseringen i Google står idag för ca 20 % av omsättningen och är bland de tre mest trafikdrivande kanalerna.

Så här tycker kunden om samarbetet

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Nivide, som vi upplever är lyhörda och snabba att svara på våra önskemål, exempelvis genom att ge rådgivning kring hur vi kan förbättra uppföljningen av annonseringen. Eftersom samarbetet har fungerat bra har vi även gett Nivide uppdraget att utöka annonseringen till att inkludera nya geografiska områden.” – Andreas Politis, E-commerce Manager, Rebel Walls