LinkedIn-utbildningar och kurser för företag

Vi hjälper företag med skräddarsydda kurser och utbildningar kring LinkedIn och Social selling. I den här artikeln kan du bland annat läsa mer om följande punkter innan du köper en LinkedIn-utbildning: 

 • Vad kostar en LinkedIn-utbildning?
 • Vilka andra leverantörer finns det?
 • Vad bör du tänka på innan du köper en utbildning?
 • Vilka typer av utbildningar finns det?
 • Exempel på innehåll i en LinkedIn-utbildning
 • Vad du ska tänka på för att inte misslyckas med din närvaro på LinkedIn
 • Vad du bör tänka på innan du väljer leverantör

Du hittar över 50 artiklar med tips, insikter och inspiration kring LinkedIn och Social selling i vår blogg.

johan åberg nivide
Författaren till den här artikeln, Johan Åberg på Nivide, föreläser om LinkedIn och Social selling hösten 2016.

En checklista för din LinkedIn-utbildning

Här listar vi några saker du kan tänka på innan du köper en LinkedIn-utbildning för ditt företag.

Vad är syftet med utbildningen?

Finns det några specifika utmaningar i organisationen som vi vill lösa genom att bli bättre på LinkedIn?

Exempel på utmaningar kan vara att säljarna har svårt att nå fram till beslutsfattare genom kalla samtal eller att HR-organisationen har svårt att hitta kompetens till specifika tjänster.

Vem berörs i organisationen?

LinkedIn är en kanal som flera delar i organisationen kan ha nytta av och det finns olika sätt att använda LinkedIn.

 • Säljorganisationen kan använda LinkedIn som ett komplement till sina traditionella säljaktiviteter (“Social selling”)
 • HR-avdelningen kan använda LinkedIn för att stärka arbetsgivarvarumärket, annonsera lediga tjänster eller för att hitta passiva kandidater.
 • Marknadsavdelningen kan använda företagssidor och annonsering på LinkedIn för att nå ut med budskap till specifika målgrupper, stärka varumärket och skapa fler leads.

Fundera igenom vilka personer på ditt företag som kan vara intresserade av ämnena ovan. Beroende på vem som väljer att delta, kan det vara relevant att separera utbildningstillfällena beroende på målgrupp, dvs. ett utbildningstillfälle för säljare och ett annat för HR- eller marknadsavdelningen.

Läs även: Social selling – en checklista för dig som VD och försäljningschef

Har vi en plan för hur LinkedIn ska fungera tillsammans med våra andra kanaler?

Detta kan vara en svår fråga att svara på innan ni har fått en bättre förståelse för hur LinkedIn fungerar men det är viktigt att ta fram en plan för hur LinkedIn ska komplettera era övriga sälj- och marknadsaktiviteter.

 1. Ha först syftet klart och tydligt för er – vad vill ni uppnå med en närvaro på LinkedIn? Vill ni stärka arbetsgivarvarumärket? Nå en specifik målgrupp? Få säljarna att använda LinkedIn som ett säljverktyg? Öka antalet inkommande förfrågningar? Bygga förtroende hos en specifik målgrupp? Öka kännedomen om er verksamhet, produkter och tjänster?
 2. Fundera därefter igenom hur ni ska kommunicera på LinkedIn då detta kommer att vara avgörande för er framgång i kanalen. Detta kan även vara ett moment i utbildningen, där vi fokuserar på att kartlägga de utmaningar och frågor som era kunder har och tittar på vilket innehåll som sälj- och marknadsavdelningen kan tillhandahålla genom LinkedIn för att stärka förtroendet hos kunden.

Det går bra att genomföra en LinkedIn-utbildning även om ditt företag inte har en genomarbetad strategi för er närvaro i sociala medier men det är en klar fördel om ni har en sådan på plats innan utbildningen.

Exempel på olika LinkedIn-utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda LinkedIn-utbildningar och vid enstaka tillfällen även öppna utbildningar där du deltar tillsammans med personer från andra företag.

Välj skräddarsydda LinkedIn-utbildningar om du vill:

 • Få en utbildning som helt och hållet är anpassad utifrån dina behov
 • Få möjlighet att välja datum och plats

Välj en öppen utbildning om du vill:

 • Få möjlighet att bolla tankar och idéer med personer från andra branscher
 • Inte är beroende av en utbildning som är skräddarsydd för dig
 • Få en utbildning till ett lägre pris

Vår nästa öppna utbildning är i Malmö den 27 april 2017 och fokuserar då på Social selling. Läs mer och anmäl dig här.

Vad kostar en LinkedIn-utbildning?

Det är svårt att ge en exakt siffra på vad en LinkedIn-utbildning kostar då det finns flera faktorer som påverkar priset.

 • Priset påverkas beroende på hur skräddarsydd utbildning ni vill ha. Desto mer den är anpassad efter era behov, desto högre blir priset.
 • Priset påverkas även av antalet personer som deltar och har med det levererade värdet att göra. Desto fler personer som deltar, desto högre värde får ni av utbildningen som påverkar priset uppåt.

Öppna utbildningar är generellt billigare eftersom det ger det säljande företaget en möjlighet att samla flera personer från flera olika företag vid ett och samma tillfälle och ta betalt per person.

Priset för öppna utbildningar varierar och ligger oftast mellan 5 000-10 000 kr ex. moms. per deltagare.

Priset för en skräddarsydd utbildning varierar beroende på antal deltagare, längd och hur mycket utbildningen är anpassad efter era önskemål. Räkna med en investering om 15 000 – 25 000 ex. moms. för ett inledande utbildningstillfälle under en halv- eller heldag.

Utbildningarna kan ske på olika sätt

Våra skräddarsydda utbildningar anpassas efter era förutsättningar och även tid och plats. Fundera igenom följande:

 • Var ska utbildningen äga rum? Om ni har personal i flera olika länder kan ett webinar (utbildning på nätet) vara ett alternativ.
 • Om ni snart ska samlas för konferens eller kick-off är detta ett utmärkt tillfälle för en föreläsning eller utbildning.
 • Om ni föredrar att träffas på ert kontor kan vi även lösa detta i hela landet. Observera att reseomkostnader tillkommer om utbildningarna sker på annan ort än Malmö.

Vad innehåller en LinkedIn-utbildning?

Vid en skräddarsydd utbildning ska agendan fastställas i samråd med dig som kund. Det är viktigt att ni känner att ni får en utbildning som är anpassad efter era behov och önskemål.

Beroende på vem som är målgruppen för utbildningen så kan innehållet se ut på olika sätt. Här är några exempel på hur agendan har sett ut på tidigare utbildningar som vi har haft.

LinkedIn-utbildning för säljare

 1. Inledning – hur har marknadsföring och försäljning förändrats under de senaste åren?
 2. Vad är Social selling och vilken nytta har du som säljare av en aktivitet i kanaler som LinkedIn?
 3. Så skapar du en professionell och kundfokuserad profil
 4. Så använder du verktyg som Sales Navigator för prospektering
 5. Hur kommunicerar du med ditt nätverk och dina kunder för att bygga förtroende?
 6. Sammanfattning och avslutande frågor

Utbildningar som riktar sig till säljorganisationer ska fokusera på hur säljarna använder sina personliga profiler för att nätverka och skapa kontakt med potentiella kunder. En sådan utbildning fokuserar mindre på, eller utesluter helt, företagssidor och annonsering på LinkedIn.

Läs mer om Social selling i vårt bloggarkiv.

LinkedIn-utbildning för marknadsavdelningen

En LinkedIn-utbildning för marknadspersonal fokuserar mer på hur ni som företag kan använda företagssidor och annonsering på LinkedIn. Den fokuserar mindre på hur du använder LinkedIn utifrån din personliga profil, även om det brukar vara önskvärt hos flera marknadsavdelningar att även förstå hur man kan engagera medarbetarna i företagets innehåll.

En typisk agenda för den här typen av utbildning kan se ut så här:

 1. Introduktion till LinkedIn och dess olika användningsområden
 2. Om företagssidor på LinkedIn – hur fungerar dem?
 3. Annonsering på LinkedIn – hur når vi ut med våra budskap till specifika målgrupper? Vad kostar det och hur betalar man?
 4. Hur ska vi tänka kring vår kommunikation på LinkedIn? Vad är tonaliteten och hur skiljer sig kanalen från andra sociala medier?
 5. Genomgång av verktyg som effektiviserar och förenklar uppdateringen av vår företagssida

LinkedIn-utbildning för HR-avdelningen

En LinkedIn-utbildning för HR-avdelningen fokuserar i princip uteslutande på hur LinkedIn kan användas för att stärka arbetsgivarvarumärket, nå ut med lediga tjänster och hitta passiva kandidater.

Ofta finns även ett intresse hos HR-personalen att få en bättre förståelse för hur medarbetarna kan aktiveras och delta i företagets arbete kring sociala medier.

En typisk agenda kan se ut så här:

 1. Introduktion till LinkedIn och dess olika användningsområden
 2. Employer Branding via LinkedIn – vilka olika möjligheter finns?
 3. Hur ska vi kommunicera kring vårt arbetsgivarvarumärke på LinkedIn?
 4. Så fungerar det att annonsera lediga tjänster på LinkedIn
 5. Hur hittar vi kandidater till våra lediga tjänster? Genomgång av sökfunktionaliteten.
 6. Hur kan vi engagera våra medarbetare i sociala medier?

Mer läsning: LinkedIn som rekryteringsverktyg – vad du behöver veta för att komma igång

Kom ihåg att en skräddarsydd utbildning alltid ska anpassas efter era behov och att ni ska kräva av den leverantör ni väljer att ta fram en agenda tillsammans med er.

Vad ska jag tänka på innan jag gör mitt val av leverantör?

Vi är långt ifrån de enda som levererar utbildningar kring LinkedIn vilket du troligtvis redan konstaterat om du hittade hit via en sökning i Google.

 • Ta dig därför tid att gå igenom vad de olika leverantörerna kan erbjuda dig och ta med fördel även in offerter från olika företag.
 • Läs igenom leverantörernas bloggar – vilken kompetens kring LinkedIn förmedlar de? Ger de ett förtroendeingivande intryck?
 • Titta igenom utbildningsledarnas LinkedIn-profiler och aktivitet i kanalen. Lever de som de lär? Här hittar du Johan Åbergs profil på LinkedIn som är den som leder våra utbildningar.

Kombinera LinkedIn med Inbound Marketing och Content Marketing

Det är insikterna ovan som är grunden i de begrepp som kallas Inbound- och Content Marketing, och är även en fundamental insikt i arbetet med LinkedIn och Social selling.

När kunderna har tagit makten över köpprocessen och det inte längre fungerar med envägskommunikation behöver vi som företag på ett genuint sätt försöka förstå vilka kundernas utmaningar och frågor egentligen är.

Om ditt företag, dina säljare och medarbetare ska nå framgång på LinkedIn krävs det att ni tillämpar en mycket kundfokuserad kommunikation i kanalen. Reklam om era produkter och tjänster kommer att försvinna i bruset, då helt enkelt ingen kommer att bry sig om detta.

De använder Google och sociala medier när de behöver information om sina utmaningar och problem och det är då ditt företag behöver finnas där som en resurs och tillhandahålla rätt information i rätt ögonblick.

Utgå ifrån kunderna i er kommunikation på LinkedIn

När vi arbetar med företag kring LinkedIn lägger vi mycket stor vikt vid hur ditt företag ska kommunicera i kanalen då detta är avgörande för er framgång.

Alla kan lära sig funktionerna eller att skapa en snygg profil på LinkedIn. Det som kommer att skilja er från konkurrenterna, och särskilja er från hur 90 % av andra företag kommunicerar på LinkedIn, är hur väl ni lyckas tillhandahålla innehåll som kunderna upplever som relevant, intressant och användbart.

Mer läsning: Så får du kundernas förtroende med Content Marketing

Relevant kommunikation på LinkedIn

Relevant kommunikation på LinkedIn är innehåll som kunderna upplever som relevant utifrån deras utmaningar och frågor.

Ett exempel kan vara en säljrådgivare som kommunicerar tips och insikter kring hur en säljare kan ställa rätt frågor i dialogen med sina kunder.

Intressant kommunikation på LinkedIn

Intressant kommunikation på LinkedIn är innehåll som ni vet att kunderna är intresserade av (inte information som ni vill att kunderna ska bli intresserade av).

Om ditt företag ännu inte har gjort det man kallar en sökordsanalys för att förstå vad dina kunder letar efter i Google så är det hög tid att göra detta och börja anpassa er kommunikation utifrån detta.

Användbar kommunikation på LinkedIn

Användbar kommunikation på LinkedIn är att tillhandahålla innehåll som din målgrupp har konkret nytta av i sitt dagliga arbete.

Ett exempel kan vara en managementkonsult som tillhandahåller konkreta steg för en chef för att få in medarbetarsamtal som en naturlig del i den vardagliga dialogen med sina anställda.

Reklam hör inte hemma på LinkedIn

Notera att ovanstående exempel inte på något sätt pratar om era produkter eller tjänster. Din kommunikation på LinkedIn ska uteslutande fokusera på att skapa värde för ditt nätverk och dina kunder.

En värdeskapande kommunikation på LinkedIn har flera fördelar:

 • Det bryter igenom bruset då kunden upplever kommunikationen relevant och anpassad för sig.
 • Det ger dina kunder en god anledning att följa er i sociala medier, prenumerera på ert nyhetsbrev eller besöka er webbplats.
 • Du kommer att synas mer och exponera ditt varumärke i större omfattning, då innehåll som skapar värde konsumeras i högre utsträckning än reklam för dina produkter och tjänster.
 • Du kommer att skapa intresse och bygga förtroende hos dina potentiella kunder. När de börjar fundera på vem de ska anlita för att få hjälp inom ditt expertområde, ska du vara deras förstahandsval.

Kommunikationen ska vara en framträdande del i en LinkedIn-utbildning

En professionell LinkedIn-utbildning ska lägga större vikt vid hur du som individ och företag kan kommunicera på LinkedIn och mindre vikt vid hur själva funktionaliteten används.

Detta på grund av att det kommer att vara avgörande för er framgång i kanalen.

Med anledning av detta har vi valt att lägga in övningar i våra utbildningar som får dig och dina medarbetare att tänka till kring vilken typ av innehåll som ni ska leverera till era kunder.

Tillsammans med er diskuterar vi igenom ett lämpligt upplägg och hur stor vikt vi lägger vid olika delmoment utifrån era förutsättningar och önskemål.

Därför kommer ni inte att lyckas med er närvaro på LinkedIn

För att undvika att ni misslyckas med er närvaro på LinkedIn, oavsett om ni köpt en utbildning eller inte, är det viktigt att tänka igenom dessa punkter.

 • Tänk långsiktigt och ha en plan för uppföljning. Vad vill vi åstadkomma och hur ska vi följa upp det?

Denna punkten är i synnerhet viktig om ni utbildar er säljorganisation kring hur de kan använda LinkedIn som ett säljverktyg.

Säljarna är vana vid att arbeta på ett visst sätt och det kommer att ta tid innan ni får säljarna att tillämpa ett nytt arbetssätt kring kanaler som LinkedIn.

Säkerställ att ni har en intern utbildningsplan om ni inte väljer att ta ytterligare hjälp från externa leverantörer/konsulter. När ska vi ha en uppföljning efter det första utbildningstillfället? Vilka krav ska vi ställa på våra medarbetare så att de kommer igång med arbetet kring LinkedIn?

 • Ta fram en tydlig innehållsstrategi, både på företags- och individnivå

Som vi poängterade i förra stycket krävs en kundfokuserad kommunikation som bryter igenom bruset.

Det innebär att både säljarna och marknadsavdelningen behöver en samsyn kring vilken typ av kommunikation som era kunder upplever som intressant, relevant och användbar.

Vad säger andra om våra LinkedIn-utbildningar?

“Vi anlitade Nivide för att öka kompetensen kring användningen av LinkedIn och Sales Navigator. Efter utbildningen har vi sett en ökad aktivitet i sociala medier hos våra anställda och framförallt känner de sig bekväma med hur de ska agera professionellt i kanalen.”Sten Lindquist, Marknadschef på Midroc Property Development AB

“Vi anlitade Nivide för att hjälpa våra klienter att lära sig hur de kan använda LinkedIn i sitt arbetssökande. Samarbetet med Nivide kändes rätt från början så vi valde att anlita dem för flera tillfällen under hela våren 2016. Deltagarna har varit jättenöjda och utbildningen har fått höga betyg. Vi ger våra varmaste rekommendationer att anlita dem för liknande uppdrag.” – Marie Killander, Regionchef på Trygghetsrådet

“Nivide har ett mycket pedagogiskt upplägg på sina utbildningar och förbereder sig alltid väl genom att vara påläst om branschen som deltagarna kommer ifrån. De har stor förståelse och många kloka tankar kring hur en marknads- och försäljningsavdelning kan jobba närmre varandra i vår digitala värld. De utmanar gamla sanningar och får en att tänka om och tänka nytt. Jag kan varmt rekommendera att investera i en utbildning med Nivide.” – Mariette Glans Lublin, Marknads- och försäljningschef på Scandinavian Resort

“Johan på Nivide är verkligen en engagerad person som brinner för det han gör och lever som han lär. Som ansvarig för World Trade Centers seminarier var det självklart för mig att tillfråga Johan om han ville föreläsa för våra medlemmar kring Social selling efter att själv ha deltagit i Nivides utbildning. Evenemanget blev mycket uppskattat bland våra deltagare och den som anlitar Nivide som föreläsare och utbildare kring LinkedIn kommer inte att bli besviken.”Sophia Engleson, Business Relationship Manager, World Trade Center Malmö

“Johan Åberg på Nivide föreläste kring digitaliseringen och Social selling för våra anställda i samband med en företagsintern konferens. Det var ett mycket bra och uppskattat föredrag som fick igång tankarna hos våra anställda för att få dem att agera mer digitalt i sin kommunikation med kunderna.”Lars-Göran Larsson, VD på Rödl&Partner

Har du fler frågor kring LinkedIn-utbildningar som du tycker saknas på den här sidan?

Vi vill gärna göra den här sidan bättre för att hjälpa fler med sin närvaro på LinkedIn.

Har du några ytterligare frågor kring LinkedIn och Social selling som du inte har fått svar på genom att läsa den här sidan? Kontakta oss gärna så lägger vi upp ett nytt avsnitt här på sidan.

Tack för hjälpen!

Vill du få mer hjälp kring din LinkedIn-utbildning?

Hör av dig till oss så att vi kan förstå ditt behov bättre. Om vi tror att vi är rätt leverantör för dig och kan hjälpa er med er närvaro på LinkedIn så lämnar vi gärna en kostnadsfri offert som du kan ta ställning till i lugn och ro.

Ring oss på 040 – 21 32 80 eller skicka e-post till Johan Åberg [email protected].

Om du väljer att skicka e-post med din förfrågan så kan du räkna med att vi svarar senast nästkommande arbetsdag men oftast redan inom någon timme.

Stort lycka till med din närvaro på LinkedIn!
/ Johan Åberg och vännerna på Nivide

Liknande artiklar