Vi hjälper, inspirerar och utbildar din sälj- och marknadsavdelning kring digital marknadsföring

Nivide brinner för att få fler företag att se möjligheterna i digitala kanaler och för att få fler sälj- och marknadsavdelningar att tänka, arbeta och agera mer digitalt i sin kommunikation.

Vi anser helt enkelt att det är en nödvändighet för organisationer att ställa om till en mer digital kommunikation i takt med att fler än någonsin använder sociala medier och andra kanaler om man ska vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtiden.

Med över 10-års erfarenhet kring digital marknadsföring så har vi lärt oss att det här är en stor omställning för många företag. Det kräver strategisk planering, ökad kompetens och förståelse i organisationen kring varför arbetssätt behöver förändras, budgetar omfördelas och vilka nya resurser som krävs.

Vi fokuserar hela vårt erbjudande kring tjänster som hjälper personal inom sälj- och marknadsavdelningen. Effekten av våra tjänster blir en organisation med högre digital kompetens och som utvecklar ett arbetssätt kring företagets digitala sälj- och marknadsaktiviteter som ger långsiktiga resultat.

En strategisk partner kring din digitala marknadsföring

Under åren har vi även lärt oss att ett verktyg, en kanal eller en metod inte kommer att göra jobbet åt dig utan att det krävs en tydlig process och plan för vad den digitala marknadsföringen ska åstadkomma. Det blir sedan verktygen, kanalerna och metodernas uppgift att stötta processen. Tipset är alltså att tänka igenom vad ni vill åstadkomma och göra det strategiska arbetet innan ni funderar på vilket verktyg ni ska använda, vilket socialt nätverk ni ska finnas på eller vilken metod ni ska använda.

När vi hjälper sälj- och marknadsavdelningar med strategisk rådgivning fokuserar vi därför på att hjälpa dem att se helheten. Vad vill ni åstadkomma, hur mäter ni resultatet av era digitala marknadsaktiviteter och hur fungerar de olika kanalerna och verktygen tillsammans för att få så stor effekt av era insatser som möjligt? 

Det här är våra specialistkompetenser:

  • Vi höjer den digitala kompetensen hos personalen i din marknadsavdelning och fungerar som bollplank och stöd kring digitala frågor.
  • Vi höjer även kompetensen kring kanaler som LinkedIn i din säljorganisation så att dina enskilda medarbetare kan bredda sina kontaktytor gentemot kunderna.
  • Vi skapar förståelse hos VD, försäljningschef, marknadschef och medarbetare kring hur ni kan arbeta med era digitala sälj- och marknadsaktiviteter utifrån ett strategiskt perspektiv.
  • Vårt team med specialister på digital annonsering säkerställer att rätt kunder hittar till er digitala närvaro i kanaler som Google och sociala medier.

Så lever vi som vi lär

Vår ambition är att alltid leva som vi lär i så stor utsträckning som det är möjligt. Det betyder exempelvis att vi aldrig säljer tjänster som vi inte själva använder oss utav.

När vi pratar om inbound marketing, content marketing, social selling och sökmarknadsföring i vår blogg (som nu innehåller över 140 artiklar) är det metoder och verktyg som vi själva använder oss av och som vi vet ger resultat.

Vi lever i de digitala kanalerna varje dag, bloggar, publicerar i sociala medier, experimenterar och testar, parallellt med att vi suger åt oss all kunskap vi får från alla de case som vi jobbar med tillsammans med våra kunder. Det är insikterna och slutsatserna från det här engagemanget som gör att vi kontinuerligt kan förbättra resultatet för våra kunder.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag!

Vi har ett långsiktigt samarbete med Nivide för att höja den digitala kompetensen inom både sälj och marknad samt genomlysa och utveckla de digitala marknadsaktiviteterna och har fått fina resultat. Vi ser en ökad intern trygghet och förståelse för vilka digitala aktiviteter vi ska driva, hur vi ska göra det och hur vi ska följa upp att våra digitala marknadsaktiviteter ger de resultat som vi önskar. På säljsidan ser vi också en ökad förståelse för vikten av social selling med en ökad aktivering i sociala medier som följd.

Elisabeth Lennartsdotter

Elisabeth Lennartsdotter

Försäljnings- och marknadschef på Gleerups Utbildning AB

Nivide har ett mycket pedagogiskt upplägg på sina utbildningar och förbereder sig alltid väl genom att vara påläst om branschen som deltagarna kommer ifrån. De har stor förståelse och många kloka tankar kring hur en marknads- och försäljningsavdelning kan jobba närmre varandra i vår digitala värld. De utmanar gamla sanningar och får en att tänka om och tänka nytt. Jag kan varmt rekommendera att investera i en utbildning med Nivide.

Mariette Glans Lublin

Mariette Glans Lublin

Försäljningschef, Scandinavian Resort

Ett urval av företag som har valt att arbeta med oss