LinkedIn-kurser

Läs mer

Social selling

Läs mer

WordPress-kurs

Läs mer

Vi anlitade Nivide för att öka kompetensen kring användningen av LinkedIn och Sales Navigator. Efter utbildningen har vi sett en ökad aktivitet i sociala medier hos våra anställda och framförallt känner de sig bekväma med hur de ska agera professionellt i en kanal som LinkedIn.

Sten Lindquist

Sten Lindquist

CMO, Midroc Property Development AB

Syftet med dagen var att öka förståelsen hos sälj/marknad kring kundernas förändrade köpbeteende och skapa förutsättningar för ökad försäljning via social selling. Nivide hade gjort ett upplägg som passade väldigt bra och gav våra medarbetare en bättre förståelse samt konkreta tips för hur de kan agera i kanaler som LinkedIn.

David Ingsten

David Ingsten

Försäljningschef, Öresundskraft

Vi uppskattade att Nivide kunde komma till vårt kontor och genomföra en kurs i WordPress. Vi var alla väldigt nöjda och de hade ett bra upplägg med tydliga genomgångar. En mycket givande dag.

Ylva Bolin

Ylva Bolin

Landskapsarktiekt, PARK i Syd AB

Jag fick hjälp av Nivide att ta fram en e-handelslösning och i samband med detta gick jag deras kurs i WordPress. De har ett mycket pedagogiskt upplägg och jag ​fick en praktisk genomgång med allt som jag behövde veta för att kunna arbeta med min webbplats på ett bra sätt.

Ann-Louise Alpberg

Ann-Louise Alpberg

Ägare på Asperum